Doorstroomwijzer mbo-hbo

In deze doorstroomwijzer lees je hoe je het beste de lessen kunt volgen, hoe je je voorbereidt op een tentamen en vind je tips over plannen, slim studeren en samenwerken. Kortom: alle belangrijke informatie over studievaardigheden en (basis)vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Of je nu student, coach of docent bent: voor iedereen een waardevol document.

Wat houdt het doorstroomprogramma in?

Denk jij na over doorstuderen na je economische mbo-studie? Dan kun je kiezen om mee te doen met het Doorstroomprogramma mbo-hbo. Hiermee krijg je extra begeleiding bij het maken van de overstap naar het hbo. Op deze site lees je er alles over!

mbo jaar 2

Aan het eind van jaar twee kun je aangeven of je een hbo-studie overweegt. Je gaat dan in kaart brengen waar je talenten, interesses en uitdagingen liggen. Daar ga je in jaar 3 mee aan de slag.

mbo jaar 3

In jaar 3 volg je het keuzedeel Voorbereiding hbo. Hier wordt extra aandacht besteed aan taak rekenen, hbo-vaardigheden en oriëntatie op welke opleiding goed bij jou past.

hbo jaar 1

Voorafgaand aan de start in jaar 1 doe je een studiekeuzecheck waarmee zowel jij als de opleiding een goed beeld van elkaar krijgen. Als je gaat starten in jaar 1 krijg je extra coaching en begeleiding.

Waarom is het doorstroomprogramma zo belangrijk?

Veel mbo-studenten vinden de overgang naar het hbo best lastig. Je hebt te maken met een nieuwe school, een nieuwe opleiding en met andere regels en gewoonten. En vaak blijkt de overstap van mbo naar hbo toch best wel groot. Veel mbo-studenten stoppen daarom binnen één jaar met hun hbo-opleiding. Dit is zonde en daarom hebben de Rotterdamse mbo- en hbo-instellingen de handen inéén geslagen.

img

Door middel van het doorstroomprogramma kan je alvast ervaring opdoen in het hbo en maak je bewust een keuze voor je vervolgopleiding. Ga je uiteindelijk naar het hbo, dan word je dankzij het vervolg van dit doorstroomprogramma in het propedeusejaar intensief begeleid.

Nieuws over het doorstroomprogramma

1500 mbo-studenten oriënteren zich op studeren in het hbo

Donderdag 24 januari vond voor de eerste keer een aparte Studiebeurs Rotterdam mbo plaats. Mbo-studenten kunnen die dag kennismaken met het hoger beroepsonderwijs in de Rotterdamse regio. De beurs wordt georganiseerd door Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Thomas More Hogeschool. Eurocollege Hogeschool en Hogeschool Tio zullen ook aanwezig zijn als deelnemer op de beursvloer. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met het doorstroomprogramma mbo-hbo.

Het doorstroomprogramma was op deze dag vertegenwoordigd in studentenpanels, maar bovenal ook in de workshop ‘De Studentenkamer’. Hier konden mbo-studenten in gesprek met studenten die het doorstroomprogramma mbo-hbo hebben doorlopen.

Honderden studenten ontvangen certificaat doorstroomprogramma mbo-hbo

Ruim 750 studenten van Albeda, Zadkine en STC Group hebben het eerste deel van hun doorstroomprogramma mbo-hbo voor economische studies afgerond. Zij hebben een aantal weken meegelopen bij Hogeschool Inholland of Hogeschool Rotterdam om te kunnen proeven aan studeren in het hbo. De studenten kunnen hierdoor beter afwegen of een studie in het hbo bij hen past, met als doel het studiesucces van mbo-instromers op het hbo te vergroten. In de tweede helft van dit jaar volgen nog meer studenten die gaan meelopen op het hbo.

De studenten die het keuzedeel nog gaan volgen staat een leerzame ervaring te wachten, aldus een paar studenten die net hun meeloopdagen hebben afgerond: ‘Ik wist zeker dat ik zou stoppen met studeren om te gaan ondernemen, maar nu ga ik toch overpeinzen om een tweejarige HBO-opleiding te doen’, licht een van de studenten toe. Een andere student kreeg door de meeloopdagen spontaan zin om aan het hbo te beginnen: ‘Ik merk dat ik op het HBO weer word uitgedaagd. Voordat ik meeliep wist ik nog niet dat het HBO iets voor mij was’.

Na de afronding van het meeloopdeel ontvingen de studenten een Certificaat als bewijs van deelname.

Het doorstroomprogramma mbo-hbo is een samenwerking tussen Albeda, Zadkine, STC Group, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam. Het programma is opgebouwd uit meerdere onderdelen. In het mbo kunnen studenten in jaar twee een ontwikkelassessment doen, waarmee zij inzichtelijk krijgen aan welke hbo-vaardigheden ze nog moeten werken. In het derde jaar kunnen zij een keuzedeel ‘studeren in het hbo’ volgen, waarmee zij inzicht kunnen krijgen of het hbo goed bij hen past. Na aanmelding bij een hbo-instelling volgt een studiekeuzecheck, waarbij motivatie centraal staat. In het eerste jaar op het hbo krijgen de studenten vervolgens extra begeleiding en zijn er extra mogelijkheden om te werken aan hbo-vaardigheden en bepaalde vakken, zoals rekenen en economie.

Doorstroomprogramma mbo-hbo

Docent Omid Alozai reikt certificaten van deelname uit aan de studenten van het doorstroomprogramma mbo-hbo